fale radiowe

Jak działa system RFID?

System RFID lub inaczej radio frequency identification, to ogólny termin używany do opisywania technologii, która za pomocą fal radiowych rozpoznaje obiekt przy użyciu fal radiowych.

System rfid składa się z respondera czyli znacznika systemu rfid oraz czytnika rfid, który wyposażony jest w antenę. Znacznik RFID, to układ scalony czyli mikrochip, który łączy się z anteną, umocowaną na nośniku. W układzie scalonym systemu rfid znajduje się kilkaset bitów pamięci, w którym można zapisywać dane. Zazwyczaj zapisuje się tylko numer, który odnosi się do określonej bazy danych użytkownika. Aby móc odczytać te dane z bazy danych system rfid musi wyposażony być w czytnik z anteną. Dane wtedy możemy odczytać w każdym momencie. Gdy antena odbierze sygnał (energię elektromagnetyczną) od anteny czytnika, używając tej energii wysyła sygnał zwrotny w postaci fal radiowych do anteny czytnika zawierający informację o zawartości pamięci mikrochipu.

Jak działa system rfid?

Czytnik w momencie wyłapania odpowiednich fal radiowych, odczytuje je interpretuje je jako określone dane. W czasie kilku sekund czytnik jest wstanie zidentyfikować ponad tysiąc znaczników, chociaż prędkość odczytu zależy od modelu czytnika. Czytnik później ma możliwość przesłania danych do komputera, gdzie zostaną wykorzystane do aktualnych potrzeb. Pamięć w mikrochipie stanowi TID czyli unikalny numer seryjny, który identyfikuje tagi. Aby dostać się do pamięći system rfid wymaga podania hasła zabezpieczającego. Jest ono niezbędne do odczytania, zapisania oraz zmiany danych znacznika. Dzięki odrębnemu haśle możemy zniszczyć cały znacznik systemu rfid.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.